top of page

יוגה, מערכת העצבים ורפלקס המתיחה

 במאמר זה אפרט מהו רפלקס המתיחה? ואיך להשתמש בתכונות של מערכת העצבים כדי להיות גמישים וחזקים יותר בתרגול היוגה.

 

יצא לכם להיבדק אצל רופא ובמהלך הבדיקה הוא נקש עם פטיש קטן על הברך שלכם ולפתע הרגל שלכם "קפצה"?

בקצרה: הרופא בדק אם רפלקס המתיחה שלכם תקין.

 

תגובת היישור בברך מגיעה בעקבות הנקישה שגורמת לשינוי מהיר באורך הגיד בברך.

אם התגובה לנקישת הפטיש היא חלשה או חזקה מידי מהצפוי, הרופא יכול לחשוד שמערכת העצבים שלכם לא מתפקדת כראוי כי רפלקס המתיחה לקוי.

 

ההסבר המלא לתופעה של קפיצת הרגל בעקבות הנקישה הוא:

הנקישה של הפטיש על גיד הפיקה מייצרת תגובת הגנה תקינה של מערכת העצבים והיא הפעלת השריר הארבע ראשי שגורם ליישור מהיר של הברך.

התגובה העצבית המתוארת נקראת רפלקס המתיחה: (STRETCH REFLEX).

רפלקס המתיחה הוא מכניזם של מערכת העצבים ותפקידו לשמור על אורך השריר,

אם מתרחש שינוי פתאומי באורכו של השריר(כמו בבדיקה בנקישה על גיד הפיקה) השינוי יגרום לקולטנים על גבי השריר לשדר לחוט השדרה את המסר שזוהו שינויים קיצוניים באורך השריר-

בחיים האמיתיים למשל ייתכן שהחלקתי על בננה וכתוצאה מכך שריר ההמסטרינג נמתח מהר מאוד ואני עלול לסיים בתנוחת שפגט לא רצונית)

במקרה כזה, חוט השדרה ישדר מייד חזרה הוראה לאותו שריר(המסטרינג) להתכווץ מהר כדי למנוע מתיחת יתר או פציעה.

 

מידע זה מועבר מהשריר לחוט השדרה ותגובת הכיווץ מופקת מייד(רק לאחר מכן מועבר דיווח למח על מה שהתרחש, לכן המכניזם המתואר נקרא רפלקס, הוא מובא למח בתור עדכון בלבד, התגובה מתרחשת ברמת חוט השדרה והשריר)

איך הבנת המכניזם של רפלקס המתיחה יכולה לעזור לנו בתרגול יוגה ובאימון בכלל?

 

למשל כשנרצה לבצע מתיחה, נכנס אליה בידיעה ששינוי מהיר באורך השריר יכול לגרום להפעלה של רפלקס המתיחה ולכיווץ הגנתי שלו

ובמקום להתארך - השריר יתכווץ, 

לכן ניכנס למתיחות באיטיות ובמודעות.

 

במערכת העצבים קיימים רפלקסים נוספים שנוכל להכיר ולהשתמש בהם כדי ליצור תרגול בטוח יותר ויעיל יותר כך שנצא ממנו גמישים יותר, חזקים יותר ובפחות סיכוי לפציעות.

 

בהמשך אכתוב על רפלקסים עצביים נוספים.

bottom of page